ASMA'UL HUSNA

ASMAUL HUSNA

001        al-Fatihah            Pembukaan
02           al-Baqarah           Sapi Betina
003        Ali Imran             Keluarga Imran.
004        an-Nisa'                Wanita
005        al-Mai'dah           Hidangan
006        al-An'am              Binatang ternak
007        al-A'raf                 Tempat Tertinggi
008        al-Anfal               Rampasan perang
009        at-Taubah            Pengampunan
010        Yunus                   Nabi Yunus 'alaihis salam
011        Hud                       Nabi Hud 'alaihis salam
012        Yusuf                   Nabi Yusuf 'alihis salam                
013        ar-Ra'd                 Guruh   
014        Ibrahim                Nabi Ibrahim 'alaihis salam           
015        al-Hijr                  al-Hijr adalah nama sebuah daerah pegunungan
016        an-Nahl                  Lebah
017        al-Isra'                  Memperjalankan di malam hari
018        al-Kahfi               Gua
019        Maryam               Maryam binti Imram. Ibu Nabi Isa 'alaihis salam
020        Thaha                   Thaha   
021        al-Anbiya            Nabi-nabi           
022        al-Hajj                  Haji       
023        al-Mu'minun       Orang-orang yang beriman            
024        an-Nur                 Cahaya
025        al-Furqan             Pembeda             
026        asy-Syu'ara          Para penyair       
027        an-Naml               Semut   
028        al-Qashash          Cerita-cerita       
029        al-'Ankabut         Laba-laba           
030        ar-Rum                Bangsa Romawi
031        Luqman                 Luqman               
032        as-Sajdah             Sujud    
033        al-Ahzab              Golongan yang bersekutu              
034        Saba'                     Kaum Saba'
035        Fathir                    Pencipta              
036        Yasin                    Yasin    
037        as-Shaffat            Yang bershaf-shaf            
038        Shad                     Shad     
039        az-Zumar             Rombongan-rombongan
040        al-Mu'min            Orang yang beriman        
041        Fushshilat            Yang dijelaskan
042        as-Syura               Musyawarah      
043        az-Zukhruf          Perhiasan            
044        ad-Dukhan          Kabut   
045        al-Jatsiyah           Yang berlutut     
046        al-Ahqaf              Bukit-bukit pasir              
047        Muhammad         Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam        
048        al-Fath                  Kemenangan      
049        al-Hujurat            Kamar-kamar     
050        Qaf                        Qaf        
051        adz-Dzariyat       Angin yang menerbangkan            
052        ath-Thur               Bukit    
053        an-Najm               Bintang               
054        al-Qamar              Bulan    
055        ar-Rahman           Yang Mahapemurah        
056        al-Waqi'ah           Hari kiamat        
057        al-Hadid               Besi      
058        al-Mujadilah       Wanita yang mengajukan gugatan               
059        al-Hasyr               Pengusiran          
060        al-Mumtahanah Perempuan yang diuji      
061        ash-Shaff             Barisan
062        al-Jumu'ah           Hari Jum'at         
063        al-Munafiqqun   Orang-orang munafik      
064        at-Taghabun        Hari ditampakkan kesalahan-kesalahan    
065        ath-Thalaq           Talak    
066        at-Tahrim             Mengharamkan  
067        al-Mulk                 Kerajaan             
068        al-Qalam              Kalam   
069        al-Haqqah            Hari kiamat        
070        al-Ma'arij             Tempat-tempat naik         
071        Nuh                       Nabi Nuh 'alaihis salam  
072        al-Jinn                  Jin         
073        al-Muzzammil    Orang yang berselimut    
074        al-Muddatstsir    Orang yang berkemul      
075        al-Qiyamah         Hari kiamat        
076        al-Insan                Manusia              
077        al-Mursalat          Malaikat-malaikat yang diutus     
078        an-Naba'              Berita besar        
079        an-Nazi'at            Malaikat-malaikat yang mencabut              
080        'Abasa                  Ia bermuka masam           
081        at-Takwir             Menggulung       
082        al-Infithar            Terbelah             
083        al-Muthaffifin     Orang-orang yang curang              
084        al-Insyiqaq          Terbelah             
085        al-Buruj                 Gugusan bintang              
086        ath-Thariq           Yang datang di malam hari            
087        al-A'la                  Yang paling tinggi            
088        al-Ghasyiyah      Hari pembalasan              
089        al-Fajr                  Fajar     
090        al-Balad               Negeri  
091        asy-Syams           Matahari
092        al-Lail                    Malam   21 (dua puluh satu)          
093        ad-Dhuha             Waktu matahari sepenggalahan naik          
094        al-Insyirah           Melapangkan     
095        at-Tin                   Buah tin                      
096        al-'Alaq                Segumpal darah
097        al-Qadr                Kemuliaan          
098        al-Bayyinah        Bukti    
099        al-Zalzalah          Kegoncangan     
100        al-'Adiyat             Kuda perang yang berlari kencang              
101        al-Qari'ah             Hari kiamat        
102        at-Takatsur          Bermegah-megahanan
103        al-Ashr                Masa     
104        al-Humazah         Pengumpat          
105        al-Fil                     Gajah    
106        Quraisy                Suku Quraisy     
107        al-Ma'un              Barang-barang yang berguna        
108        al-Kautsar            Nikmat yang banyak        
109        al-Kafirun            Orang-orang kafir            
110        an-Nashr              Pertolongan        
111        al-Lahab              Gejolak api         
112        al-Ikhlash            Memurnikan keesaan Allah          
113        al-Falaq                 Waktu subuh      
114        an-Nas                  Manusia               

0 Response to "ASMA'UL HUSNA"